SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Obsługa SIEM/SOAR klienta

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, chcielibyśmy zaproponować Państwu nasze rozwiązania monitorowania 24/7 systemów informatycznych (bazujące na zakupionych przez Państwa licencjach na dowolny system do monitoringu sieci SIEM/SOAR), które pomogą uzupełnić braki kadrowe i zapewnić ciągłą ochronę sieci w Państwa jednostce.

Monitorowanie bezpieczeństwa

Monitorujemy bezpieczeństwo przy użyciu wbudowanch narzędzi, które upraszczają i przyspieszają wykrywanie zagrożeń.

Zarządzanie zagrożeniami

Konsolidacja funkcji wykrywania zagrożeń, takich jak IDS sieci i IDS hosta, z szczegółowymi informacjami o zasobach, ciągłą oceną podatności i monitorowaniem zachowań.

Zarządzanie podatnościami

Przeprowadzamy analizę zagrożeń zarządzanego procesu, aby pomóc wykrywać nieznane exploity w Twojej sieci, urządzeniach, serwerach, aplikacjach internetowych, bazach danych itd.

Bezpieczeństwo sieci

Aby zabezpieczyć swoją sieć, najpierw musimy wiedzieć, co chronić. Dokonujemy inwentaryzacji i monitorujemy Twoją sieć.

Zarządzanie dziennikami

Automatycznie przeprowadzamy zaawansowaną analizę, generując znormalizowane zdarzenia i korelując je w celu uzyskania „inteligencji”, ostrzegającej nas o wszelkich zagrożeniach stojących przed Twoim środowiskiem.

Jesteśmy świadomi, jak trudno jest dzisiaj znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Dlatego nasza firma oferuje usługi delegowania monitoringu sieci w trybie 24/7 dla różnych systemów SIEM/SOAR. Nasze rozwiązania pozwolą Państwu na zapewnienie pełnej ochrony sieci, pomimo braków kadrowych i specjalistów w Państwa jednostce. 

Dzięki naszemu certyfikowanemu personelowi, Państwa szpital będzie miał zapewnioną ciągłą ochronę, nawet w przypadku braku specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Odpowiedzialność za Cyberbezpieczeństwo jednostki jest niezwykle ważna i wymaga staranności oraz dbałości o nieprzerwany dostęp do danych krytycznych systemów funkcjonowania szpitala. Zakupienie licencji SIEM/SOAR jest krokiem w dobrym kierunku, jednak wymaga to również odpowiedniego zabezpieczenia, szczególnie w przypadku braku personelu do obsługi bieżących incydentów w systemie 24/7.

Należy pamiętać, że posiadanie systemu monitorowania sieci i wykrywania incydentów to tylko część walki z zagrożeniami cybernetycznymi. W przypadku braku odpowiedniego personelu, ryzyko wystąpienia incydentu i straty danych zwiększają się. Dlatego w przypadku zakupu licencji SIEM/SOAR, jednostka musi również zapewnić odpowiednie zasoby w postaci zespołu odpowiedzialnego za obsługę systemu 24/7.

Bez tego SIEM/ROAR staje się tylko dodatkowym mało użytecznym oprogramowaniem.

Zgodnie z Polskim ustawodawstwem odpowiedzialność za Cyberbezpieczeństwo jednostki spoczywa na zarządzie oraz na wskazanych osobach, którym powierzono pewny zakres z tego obszaru. Zarząd odpowiada za takie zorganizowanie pracy, aby zespół odpowiedzialny za obsługę systemu działał w sposób ciągły, aby uniknąć zagrożeń i wczesnego wykrywania incydentów. Zgodnie z polskim ustawodawstwem istnieje również alternatywa outsourcingu usług bezpieczeństwa do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.

W przypadku wystąpienia incydentu, jednostka zwykle ponosi pełną odpowiedzialność za straty wynikłe z braku odpowiednich zabezpieczeń, w tym braku odpowiedniego personelu do obsługi systemu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ciągłej ochrony systemu, dzięki zatrudnieniu odpowiedniego personelu lub zleceniu usługi firmie zewnętrznej, takiej jak nasza, specjalizującej się w monitorowaniu sieci i wykrywaniu zagrożeń.