SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Dokumentacja cyberbezpieczeństwa

Zbiór dokumentów, które są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

Polityki

Zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych.

Procedury

Kroki, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych.

Standardy

Mogą dotyczyć np. konfiguracji serwerów, zabezpieczeń sieciowych, wykorzystywanych narzędzi i aplikacji, itp.

Plany kontroli

Zawierają informacje o procedurach kontroli, harmonogramie kontroli, zespołach odpowiedzialnych za kontrole, itp.

Dokumentacja audytu

Zawiera informacje o stwierdzonych problemach i zaleceniach dotyczących wprowadzenia poprawek.

Istnieje kilka rodzajów dokumentacji cyberbezpieczeństwa, z których najważniejsze to:

  • Polityki bezpieczeństwa – to dokument, który określa zasady i procedury dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Polityka bezpieczeństwa określa wymagania dotyczące haseł, dostępu do systemów, kopii zapasowych, przepływu informacji i wiele innych.
  • Procedury bezpieczeństwa – to dokumenty, które określają kroki, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Procedury bezpieczeństwa zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące procesów takich jak tworzenie kopii zapasowych, wykrywanie zagrożeń, reagowanie na incydenty i wiele innych.
  • Standardy bezpieczeństwa – to dokumenty, które określają standardy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Standardy bezpieczeństwa mogą dotyczyć np. konfiguracji serwerów, zabezpieczeń sieciowych, wykorzystywanych narzędzi i aplikacji, itp.
  • Plany kontroli bezpieczeństwa – to dokumenty, które określają kroki, jakie należy podjąć w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Plan kontroli bezpieczeństwa zawiera informacje o procedurach kontroli, harmonogramie kontroli, zespołach odpowiedzialnych za kontrole, itp.
  • Dokumentacja audytu bezpieczeństwa – to dokumenty, które określają wyniki przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Dokumentacja audytu bezpieczeństwa zawiera informacje o stwierdzonych problemach i zaleceniach dotyczących wprowadzenia poprawek.

Dokumentacja cyberbezpieczeństwa jest ważnym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony danych. Umożliwia precyzyjne określenie procedur i zasad, które mają zapobiec zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością oraz umożliwia śledzenie historii działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.