SmartSOC Medica

smartech-medica-logo-2

Audyty służby zdrowia

Nasi certyfikowani audytorzy uczestniczą w programach ciągłego doskonalenia zawodowego, co pozwala im na bieżąco śledzenie zmian w przepisach. 

Audyty ISO

Audyty bezpieczeństwa informacji na bazie normy ISO 27001

Diagnozy

Diagnozy cyberbezpieczeństwa na dowolnym poziomie

KRI

Dla administracji audyty KRI

Post-damage

Mozliwości odzyskiwania danych po ataku lub uszkodzeniu

Audyt SOC

Audyt dojrzałości do współpracy z zewnętrznym SOC

Audyty służby zdrowia powinny być przeprowadzone przez certyfikowanego audytora z wielu ważnych powodów:

Nasi doświadczeni specjaliści ds. cyberryzyka przeprowadzają audyty IT i oceny ryzyka od ponad 15 lat. Możesz polegać na nas w zakresie kompletnych usług i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa dostosowanych do Twojego profilu ryzyka i sieci a nie standardowego modelu, który może nie odzwierciedlać słabych punktów, które są indywidualne dla Twojej organizacji.

Specjalistyczna wiedza:

Służba zdrowia to wyjątkowo złożona dziedzina, obejmująca szeroki wachlarz zagadnień, takich jak opieka medyczna, zarządzanie danymi pacjentów, bezpieczeństwo informacji, regulacje prawne i etyczne. 

Zgodność z przepisami:

Przeprowadzenie audytu przez certyfikowanego audytora zapewnia, że audyt będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami, takimi jak np. KSC, KRI czy RODO. 

Profesjonalizm:

Certyfikowani audytorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, co gwarantuje, że audyt będzie przeprowadzany rzetelnie, uczciwie i z poszanowaniem poufności informacji. 

Obiektywizm i niezależność:

Certyfikowani audytorzy są zobowiązani do utrzymania niezależności i obiektywizmu w swojej pracy, co pozwala na dokładne i bezstronne oceny systemów, procesów i kontroli wewnętrznych w służbie zdrowia.

Procedura certyfikacji wiodącego audytora ISO/IEC 27001 zwykle obejmuje kilka kroków. Chociaż wymagania mogą się różnić w zależności od organizacji certyfikującej, zwykle obejmują one:

  • Szkolenie: Kandydat musi ukończyć szkolenie prowadzone przez akredytowaną organizację szkoleniową. Szkolenie to powinno obejmować teorię i praktykę audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) opartych na standardzie ISO/IEC 27001.
  • Egzamin: Po ukończeniu szkolenia, kandydat musi zdać egzamin, który sprawdza jego wiedzę na temat standardu ISO/IEC 27001 oraz umiejętności audytowe. Egzamin może składać się z części pisemnej i praktycznej, gdzie kandydat musi wykazać się umiejętnościami koniecznymi do przeprowadzenia audytu ISMS.
  • Doświadczenie: Kandydat musi posiadać odpowiednie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz audytów. Wymagania dotyczące doświadczenia mogą się różnić w zależności od organizacji certyfikującej, ale zwykle obejmują kilka lat praktyki zawodowej oraz udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytów ISMS.
  • Zgłoszenie do organizacji certyfikującej: Po spełnieniu wymagań dotyczących szkolenia, egzaminu i doświadczenia, kandydat zgłasza się do organizacji certyfikującej (np. PECB, IRCA, TÜV, czy BSI) w celu uzyskania certyfikacji. Organizacja ta oceni zgłoszenie pod kątem spełnienia kryteriów i może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty.
  • Utrzymanie certyfikacji: Po uzyskaniu certyfikacji, wiodący audytor ISO/IEC 27001 musi utrzymywać i rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w programach ciągłego doskonalenia zawodowego (CPD) oraz regularne przeprowadzanie audytów ISMS. Organizacja certyfikująca może wymagać okresowych recertyfikacji, aby upewnić się, że audytor utrzymuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Procedury certyfikacji mogą się różnić w zależności od wybranej organizacji certyfikującej, dlatego warto sprawdzić dokładne wymagania i procedury przed rozpoczęciem procesu certyfikacji.

Ważność certyfikatu Lead Auditor ISO/IEC 27001 można sprawdzić, wykonując następujące kroki:

  • Sprawdź datę wydania i ważności: Na certyfikacie powinna być podana data wydania oraz okres ważności certyfikatu. Zwykle certyfikaty są ważne przez 3 lata, ale okres ten może się różnić w zależności od organizacji certyfikującej. Upewnij się, że data ważności jeszcze nie upłynęła.
  • Zwróć uwagę na unikalny numer certyfikatu: Certyfikat Lead Auditor powinien zawierać unikalny numer identyfikacyjny. Zapamiętaj ten numer, ponieważ może być on potrzebny do weryfikacji ważności certyfikatu.
  • Wejdź na stronę internetową organizacji certyfikującej: Organizacje certyfikujące, takie jak PECB, IRCA, TÜV czy BSI, zwykle oferują możliwość sprawdzenia ważności certyfikatu na swojej stronie internetowej. Poszukaj opcji “Verify a Certificate” (Weryfikuj certyfikat), “Certification Check” (Sprawdzenie certyfikacji) lub podobnej.
  • Wprowadź numer certyfikatu i inne wymagane informacje: W odpowiednim polu wprowadź numer certyfikatu oraz inne ewentualnie wymagane informacje, takie jak nazwisko audytora czy adres e-mail. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby sprawdzić ważność certyfikatu.
  • Skontaktuj się z organizacją certyfikującą: Jeśli nie możesz znaleźć opcji weryfikacji certyfikatu na stronie internetowej organizacji certyfikującej lub napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją, aby uzyskać informacje na temat ważności certyfikatu. Możesz być poproszony o przesłanie kopii certyfikatu, aby ułatwić weryfikację.

Pamiętaj, że utrzymanie ważności certyfikatu Lead Auditor ISO/IEC 27001 może wymagać uczestnictwa w programach ciągłego doskonalenia zawodowego (CPD) oraz regularnego przeprowadzania audytów ISMS. Upewnij się, że audytor spełnia te wymagania, aby utrzymać ważność certyfikacji.